Travelling around

A New Year (and hopefully a healthy, save and happy  one for everyone), a new start and a new design of my website www.benhornyak.nl,  "Travelling around the world". The site shows a combination of stories, information and pictures of our trips over the last years.
Last updated (laatst bijgewerkt), 28 December 2020.

Select at the top the trip, read about the trips and enjoy the pictures.
In the text you can find more information at several other sites by clicking the red words. By clicking at pictures (yellow text starting with pictures....) a new page is opened with the pictures. At the top of the picture side you can start your slideshow and set the seconds for viewing.

Selecteer boven de reis, lees het verhaal en geniet van de foto's. 
In de tekst  zijn woorden in rood geschreven. Klik daarop en extra  informatie wordt getoond. Klik op de gele woorden (pictures . ) voor de foto's. Met knoppen rechtsboven kan vervolgens een slideshow worden gestart, waarbij het aantal seconden per foto kan worden ingesteld.